testAktializacjaBezpieczensctwabezpieczeństwatestAktializacjaBezpieczensctwa