Osin

Zintegrowany system wielu perspektyw

Osin to system dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego

Główne zadania

 • wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań związanych z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • unowocześnienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy organem prowadzącym a szkołami i rodzicami
 • zapewnienie aktualnego i wiarygodnego dostępu do najbardziej potrzebnych zestawień i porównań

Korzyści

DLACZEGO WARTO

DLACZEGO WARTO

 • SPÓJNOŚĆ DANYCH

  Osin to pewność poprawności danych. Brak konieczności ręcznego scalania i ujednolicania danych pochodzących z różnego oprogramowania szkolnego i urzędowego niweluje możliwość wystąpienia ewentualnych błędów. Wszystkie istotne informacje o uczniach znajdują się w jednym systemie. Jest to duże ułatwienie w przygotowywaniu dokumentacji, np. rezygnacja z przepisywania i drukowania list

 • WYGODNA ANALIZA DANYCH

  Stały dostęp do gotowych zestawień i wydruków. Zestaw danych o edukacji ułatwia przygotowywanie raportów, prezentacji i analiz, niezbędnych w trakcie każdego roku szkolnego.
  Osin umożliwia pozyskiwanie danych o migracji uczniów zarówno pomiędzy szkołami na obszarze jednego samorządu, jak i do szkół prowadzonych przez inne jednostki. Pozwala na szybkie przygotowanie i realizację ankiet w podległych placówkach oraz automatyczną agregację wyników.

   

 • MONITOROWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  System daje możliwość monitorowania realizowanej przez szkoły kontroli obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Zapewnia skuteczne, zgodne z wymogami RODO mechanizmy i procedury kontroli oraz egzekucji obowiązku nauki. Uwzględnia w systemie kontroli obowiązku nauki uczniów szkół ponadpodstawowych.

   

Test Gosi

Opis

Zawartość

kursy warsztaty nauka librus synergia jak dziala

Udogodnienia

 • Skuteczne, zgodne z wymogami RODO mechanizmy i procedury kontroli oraz egzekucji obowiązku nauki.

 • Uwzględnienie w systemie kontroli obowiązku nauki uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Stały dostęp do gotowych zestawień, raportów i wydruków.

 • Pozyskiwanie danych o migracji uczniów zarówno pomiędzy szkołami na obszarze jednego samorządu, jak i do szkół prowadzonych przez inne jednostki.

 • Możliwość monitorowania realizowanej przez szkoły kontroli obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

UMÓW SIĘ

na prezentację systemu w Twojej jednostce

Skontaktuj się z nami

FUNKCJONALNOŚĆ

 1. Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki – automatyczne raportowanie dotyczące realizowania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież. Dane pobierane są automatycznie z e-Sekretariatu.
 2. Dane osobowe – pobieranie danych osobowych z wybranych baz ewidencji ludności.
 3. Szybka komunikacja – korespondencja z dowolnym użytkownikiem LIBRUS Synergia, bez konieczności zakładania konta e-mail. Łatwy kontakt z dyrektorami, nauczycielami lub rodzicami i opiekunami uczniów w podległych placówkach.
 4. Analiza migracji uczniów – badanie migracji uczniów między szkołami, obwodami oraz gminami.
 5. e-Kwerenda – zautomatyzowane narzędzia do ankietowego zbierania danych z placówek – możliwość generowania automatycznych raportów.
 6. Droga edukacyjna ucznia – monitorowanie historii edukacyjnej ucznia.
 7. Raporty i statystyki – najbardziej aktualne raporty i statystyki dotyczące uczniów oraz kadry nauczycielskiej, przydatne m.in. do pozyskiwania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (dane pobierane automatycznie z LIBRUS Synergia).
 8. Bezpieczeństwo – najwyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu systemami o dużej liczbie użytkowników i administrowaniu obszerną bazą danych.
 9. Dokumenty i szablony – udostępnianie szkołom dowolnych dokumentów lub szablonów do uzupełnienia – spójne wzory we wszystkich podległych placówkach.