LIBRUS i InterRisk przeszkolą bezpłatnie kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli z około 1000 szkół. Pomogą im Google i Cisco

Nauczanie zdalne, jako główna metoda przekazywania uczniom wiedzy, jest nowością w polskiej edukacji i nigdy nie było wykorzystywane w szkołach na taką skalę. Jakość, efekty oraz przystępność nauczania na odległość nie powinny odbiegać od tradycyjnej formy przekazywania wiedzy. Rodzi to m.in. potrzebę uzyskania nowych kompetencji przez nauczycieli, jak również wdrożenia w szkołach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które stworzą warunki do edukacji zdalnej. Pomóc ma wspólny projekt społeczny Librus i InterRisk – Wspieramy zdalne nauczanie.

Jak wygląda obecnie nauczanie zdalne?

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na portalu Librus Rodzina* wskazują, że:

  • zdaniem 46% rodziców żaden z nauczycieli ich dziecka/dzieci nie realizuje lekcji on-line rozumianej jako połączenie z uczniami przez wideospotkanie, a 31%, że robi to niewielu nauczycieli,
  • 59% rodziców uważa, że w nauczaniu na odległość najbardziej brakuje jego dziecku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, a 54% wskazuje na brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem,
  • 21% rodziców poświęca na wsparcie dziecka w nauce w ciągu dnia 5 godzin lub więcej, 18% – 4 godziny, 20% – 3 godziny,
  • jednocześnie 63% rodziców jest w stanie zapewnić swojemu dziecku urządzenie do nauki zdalnej.

W większości przypadków głównym problemem nie wydaje się zaplecze sprzętowe rodziców i uczniów. Jednym z istotnych problemów jest natomiast niezawiniony przez nauczycieli i szkoły brak wystarczającej wiedzy na temat pozyskiwania, konfigurowania i posługiwania się dostępnymi narzędziami służącymi do organizacji nauczania zdalnego. Taka forma nauczania nigdy nie była brana pod uwagę jako wiodąca i kluczowa, a więc szkoły i nauczyciele nie byli w tym obszarze wystarczająco przeszkoleni.

Wspieramy zdalne nauczanie

Opinie o zdalnym nauczaniu są skrajnie różne. Zebraliśmy informacje zarówno od rodziców, jak i pracowników szkół. Uważamy, że najbardziej palącą potrzebą w chwili obecnej jest wsparcie nauczycieli i dyrekcji placówek we wdrażaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają zdalną edukację rozumianą także jako prowadzenie wideolekcji z uczniami. Zdalne nauczanie powinno odbywać się w sposób bezpieczny, skuteczny i przyjazny dla obu stron, nauczyciela i ucznia – podkreśla Marcin Kempka, prezes Zarządu firmy Librus.

Aby zrealizować ten cel, firmy Librus oraz InterRisk postanowiły powołać do życia projekt społeczny Wspieramy zdalne nauczanie. Dzięki niemu blisko 1000 szkół będzie mogło wziąć udział w szkoleniach on-line z zakresu organizacji pracy zdalnej, w tym prowadzenia lekcji on-line. Partnerami technologicznymi projektu zostali Google i Cisco, którzy są dostawcami wiodących narzędzi służących m.in. do prowadzenia wideospotkań. Szkolenia będą zorganizowane i w pełni sfinansowane przez organizatorów projektu.

Po 3 dniach od uruchomienia rekrutacji do projektu na szkolenia zapisało się już 500 szkół. Zainteresowanie udziałem w projekcie Wspieramy zdalne nauczanie jest ogromne.

– Jako firma społecznie odpowiedzialna chcemy dołożyć swoją cegiełkę, aby wesprzeć uczniów, studentów, rodziców oraz pracowników oświatowych w pozyskaniu lub udoskonaleniu umiejętności korzystania z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie w nauczaniu. Wiemy, jak ważne są bezpieczne i komfortowe warunki pracy, a także kontakty międzyludzkie. Projekt pozwoli nie tylko na realizację programów nauczania, ale także na pielęgnowanie relacji. Wierzymy, że dzięki temu nauczanie na odległość będzie łatwiejsze dla wszystkich osób z niego korzystających. Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami pozwoli projekt Wspieramy zdalne nauczanie przeprowadzić szybko, ale przede wszystkim skutecznie – mówi Włodzimierz Wasiak, Członek Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.

–  InterRisk wywodzi się ze środowiska oświatowego. Ponad ćwierć wieku temu nasza spółka została powołana przez nauczycieli, by zaspokoić ich potrzeby ubezpieczeniowe. Zawsze byliśmy i nadal jesteśmy blisko nauczycieli i uczniów. To dlatego projekt Wspieramy zdalne nauczanie jest dla nas tak ważny. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat możliwości, jakie niesie ze sobą nowoczesna forma nauczania na odległość. Co jednak ważniejsze, zdalne nauczanie przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom – podsumowuje Daniel Kaliszuk, Członek Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.

Celem szkoleń jest pokazanie szkołom, które używają m.in. dzienników elektronicznych, takich jak LIBRUS Synergia, jak w połączeniu z nimi wykorzystywać dodatkowe narzędzia zewnętrzne, oferujące możliwość prowadzenia lekcji on-line. Platformy takie dostępne są często dla szkół całkowicie lub czasowo bezpłatnie, a ich możliwości odpowiadają wymaganiom placówek – doskonałym przykładem są tu narzędzia Google czy Cisco. Nierzadko jednak proces ich pozyskania, wdrażania, uruchamiania, a także mądrego wykorzystywania z uwzględnieniem higieny pracy nauczycieli i uczniów wymaga przygotowań. Dlatego Librus, wykorzystując doświadczenia ostatnich miesięcy, przy współpracy z partnerami, proponuje nauczycielom szkolenia w formie zdalnej, które mają zachęcić i zmotywować ich do działania na bazie już znanych dobrych przykładów i praktyk.

Udostępniając intuicyjne i bezpieczne narzędzia komunikacyjne ułatwiające prowadzenie e-edukacji, takie jak Cisco Webex, chcemy pomóc nauczycielom i uczniom w momencie, kiedy szkoły potrzebują wsparcia doświadczonych dostawców rozwiązań IT w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości zdalnej edukacji – mówi Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce.

Tak jak w życiu codziennym, tak i w szkole narzędzia Google mogą stanowić wsparcie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Pakiet naszych darmowych usług pomaga w edukacji zdalnej pozwalając tworzyć wirtualne klasy, przydzielać zadania, oceniać, utrzymywać kontakt z uczniami i przekazywać im materiały rozbudowujące ich wiedzę. Warto skorzystać ze szkoleń i zobaczyć jak łatwo można zacząć korzystać z tych narzędzi, aby stworzyć swoją własną wirtualną klasę lekcyjną – dodaje Łukasz Pietrzak Pietrzak z Google Polska.

Oprócz szkolenia, każda placówka biorąca udział w projekcie otrzyma wsparcie techniczne, pomoc doradczą oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Do projektu może zgłosić się każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Projekt będzie trwał do 30 września 2020 r. lub do osiągnięcia limitu szkoleń.

* Badanie przeprowadzone na grupie 20989 rodziców, w dniach 1-6 kwietnia br. Pełna wersja raportu dostępna na stronie: https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport

Strona projektu: WspieramyZdalneNauczanie.pl