Aktualizacja systemów Librus sierpień 2019 r.

3 min czytania

Szanowni Użytkownicy,

informujemy, że 8 sierpnia 2019 r. zostały zaktualizowane systemy Synergia, e-Sekretariat i e-Świadectwa. Jest to jedna z największych aktualizacji w ostatnich latach. Oddajemy w Wasze ręce nowe moduły i widoki, m.in. moduły Zindywidualizowana ścieżka kształcenia czy Specjalne potrzeby edukacyjne. Rozwinęliśmy również działanie modułów, z których do tej pory codziennie korzystaliście, na przykład Nauczanie indywidualne oraz Dzienniki zajęć dodatkowych. Wprowadzone zmiany zostały zaprojektowane na podstawie zgłaszanych przez Was uwag i sugestii. Dzięki temu Synergia staje się jeszcze bardziej rozbudowanym, wielozadaniowym systemem, którego głównym celem jest wspieranie Was w codziennej pracy. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i już teraz rozpoczynamy pracę nad kolejnymi, zgłaszanymi przez Was propozycjami.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i nowości. Szczegółowe opisy listy zmian znajdują się w poszczególnych systemach po zalogowaniu.

LIBRUS Synergia

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – NOWOŚĆ 2019/2020

To nowy moduł pozwalający prowadzić zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z podstawą prawną: par. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Moduł dostępny jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.

Nauczanie indywidualne – NOWA WERSJA

Nowa odsłona modułu, który pozwala prowadzić zajęcia realizowane w ramach indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Moduł dostępny jest w wariantach Basis, Systema i Altum systemu LIBRUS Synergia.

Dzienniki zajęć dodatkowych

Funkcjonalność modułu poszerzyliśmy o szereg nowych funkcji i udogodnień, m.in kontrolę realizacji i frekwencji dziennika zajęć dodatkowych dla nauczyciela, dyrektora i administratora, zmianę planu zajęć dla danego dziennika oraz możliwość nadawania uprawnień do edycji planu zajęć innym nauczycielom, odnotowanie obecności nauczyciela dodatkowego na danych zajęciach oraz wygodny zbiorczy widok planu zajęć nauczyciela osadzony na kalendarzu.

Moduł dostępny jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.

Specjalne potrzeby edukacyjne – NOWOŚĆ 2019/2020

Nowy moduł Specjalne potrzeby edukacyjne umożliwia wybranym pracownikom szkoły (dyrektorowi, pedagogowi, nauczycielowi-wychowawcy) zarejestrowanie informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia oraz zaplanowanie dla niego wsparcia w ramach edukacji (celów i metod pracy z uczniem, form pomocy i dostosowań).

W ramach modułu prowadzona jest dokumentacja ucznia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (podstawy objęcia ucznia pomocą, metody pracy, dostosowania, zajęcia).

Moduł zawiera elementy integracji z pozostałymi modułami (e-Sekretariat, Dziennik pedagoga, Dziennik zajęć dodatkowych, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Nauczanie indywidualne).

Moduł dostępny jest w wariancie Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.

Rejestr wyjść grupowych

Na koncie dyrektora dodaliśmy możliwość przygotowania grupowego wydruku Rejestru wyjść grupowych dla wszystkich klas danej jednostki. Utworzyliśmy także archiwum wpisów Rejestru wyjść grupowych umożliwiające podgląd wpisów rejestru dodanych w poprzednich lat szkolnych (dostępność archiwum od roku szkolnego 2018/2019).

e-Świadectwa

Dodaliśmy zestawy wzorów świadectw i arkuszy ocen dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Nowy moduł pozwala na wprowadzenie danych kontaktowych Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Moduł będzie wyświetlany dla szkół, które danych tych nie mają wprowadzonych w rozwiązaniu LIBRUS Synergia lub posiadają wyłącznie dostęp do aplikacji e-Świadectwa.

e-Sekretariat NOWA WERSJA

Do nowej wersji e-Sekretariatu zostały dodane kolejne funkcje i moduły, m.in. w Księdze ucznia czy module wydruków. Udostępniliśmy także możliwość generowania części wydruków do pliku docx, oddaliśmy w Wasze ręce nowy moduł Profil ucznia, który zbiera w jednym miejscu informacje na temat danego ucznia z pozostałych modułów. Umożliwiliśmy również eksport danych z rejestru legitymacji do pliku XML w celu stworzenia mLegitymacji.

Zespół Librus

Udostępnij